CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Condicions d'ús de la web del titular

1) IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

Centre de Podologia ROSA Gómez en endavant el titular és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a RDA o ' Donell 83 85 ent 4a, 08303 Mataró (Barcelona), IVA n º 52915184 - G i telèfon 937 995 405.

(2) L'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents condicions d'ús té per objecte regular l'ús de els serveis que el titular posa gratuïtament a disposició de els usuaris de la www.cpodologiargomez.com lloc Web

EL titular pot oferir a través del mateix, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituït, completar i/o modificar les presents condicions i sobre que s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

(3) DRETA L'ÚS DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els continguts i serveis, de conformitat amb la llei, les presents condicions d'ús, els bons costums i ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari és forces no utilitzar el web o els serveis que es proporcionen a través, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'ells presenten condicions d'ús nociu d'ells els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inhabilitar o deteriorar la web o els seus serveis , o impedir un normal gaudir del mateix pels altres usuaris.

També, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o els documents electrònic i altres que són en les pàgines web del titular.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual el titular presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters, que causa o són susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració en ells ordinador sistemes del titular o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part del lloc web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són exclusivament responsables de garantir que el material remès per a la inclusió al lloc web compleix les lleis que es poden aplicar en cada cas. EL titular no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els publicitaris o dels patrocinadors. En qualsevol cas, per qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu contactar la següent adreça electrònica: info@cpodologiargomez.com

(5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc Web, llevat que indiqui el contrari, són propietat exclusiva del titular i amb caràcter, no limitat a, disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al lloc Web. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena contingudes en el lloc Web estan protegits per la llei.

EL titular no subvencions qualsevol tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els drets de propietat intel·lectual e industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc Web i els serveis oferts en el mateix.

Per tant, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial del titular o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 responsabilitat per l'ús de la Web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització del lloc Web, sent el propietari, socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

EL titular a emprar tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fiable sobre el lloc Web, no obstant això, el titular no assumeix cap responsabilitat en relació amb l'absència d'errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc web.

L'usuari és responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular basat en l'ús de l'usuari del lloc Web. En el seu cas, l'usuari assumirà que moltes despeses, costos i indemnitzacions són patit el titular amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

6.2 responsabilitat pel funcionament de la Web

EL propietari exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, per causes alienes al titular.

A més, el titular també declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o Internet, així com danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il fora del control del titular.

EL titular està facultat per suspendre temporalment i sense avís previ, l'accessibilitat a la web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. responsabilitat en els enllaços

Links o enllaços continguda en el web poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers.

EL propietari declina qualsevol responsabilitat sobre la informació que es trobi fora de lloc Web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és només la informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en particular.

EL propietari queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços, la veracitat i licitud del contingut o informació que es pot accedir, així com els danys causats a l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

(7) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS RECOLLIDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

7.1 en formes

Sense perjudici de les disposicions de cada un dels formularis a la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular al tractament de les seves dades personals per les finalitats indicades en els mateixos. EL titular incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer propietat de la mateixa degudament comunicat a l'Agència Espanyola de protecció de dades.
L'usuari o el seu representant podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita enviat centre de Podologia RPSA Gomez. RDA o ' Donell 83 85 ent 4a, 08303 Mataró (Barcelona), o per correu electrònic r: info@cpodologiargomez.com

7.2. a través de galetes

Aquesta web utilitza "cookies". Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten conèixer la informació següent:

La data i l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc Web, així com el temps dedicat.
Les pàgines que ha visitat i les accions dutes a terme en el mateix.
Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Aquest lloc web utilitza galetes per a Google: Política de galetes de Google

7.3 confidencialitat

EL titular es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de mantenir confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no són les seves pròpies dades personals i que es proporcionen al titular a través del lloc Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, material, continguts o observacions que l'usuari faciliti al titular, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular el dret a utilitzar-los de la manera que consideri més convenients.

(9) LES CONDICIONS D'ÚS MODIFICACIONS

EL titular es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions d'ús d'aquest lloc Web. L'usuari s'enquadernaran automàticament les condicions d'ús, que són vigents en el moment que accedir al lloc Web, periòdicament hauries de llegir aquestes condicions d'ús.

(10) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la TITLING i l'usuari es regiran per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.